KALİTE POLİTİKASI

Girdilerin temininden, ürünlerimizin müşterilerimize ulaştırılmasına kadar her aşamada; 

• Kalite, gıda güvenliği ve gıda hijyeni odaklı çalışmak,

• Teknolojik yenilikleri izlemek,

• Müşteri istekleri ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygun güvenli ürünler üretmek,

• Personelimizi eğiterek kalite ve gıda güvenliği konusunda bilincini sürekli geliştirmek,

• Gıda güvenliği yönetim sistemi ve kalite yönetim sistemi standartlarına uygunluğu sağlamak,

• Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek.